BIM7AA som grundstruktur

Posted by susanne lund on Jun 9, 2020 9:50:50 AM
susanne lund
Find me on:

 

Med et øget fokus på at skabe ensartet struktur i byggeprojekter er der også langt større fokus på ”den rigtige” måde at strukturerer dem på. Når det kommer til bygningsdele, findes der en lang række standarder for at klassificere og typeficere disse så som CCS/CCI, BIM7AA og Forvaltningsklassifikation.

Se video om release

Nu er det muligt at vælge forskellige klassifikationsstandarder som grundstruktur i Spine, og samtidig arbejde med supplerende standarder parallelt.

Mere metodefrihed i en struktureret ramme

Mange i byggebranchen har indset, at strukturerede informationer er værdifulde informationer, fordi de er let forståelige for alle. ISO 19650-1 anbefaler, at der altid aftales brug af klassifikation, men ikke hvilken. Mange har behov for at arbejde med mere end én standard i et projektforløb og med den nyeste release af Spine kan man vælge mellem flere forskellige klassifikationsstandarder som grundstruktur, og samtidig arbejde med supplerende standarder parallelt.

I Spine Portalen kan alle klassificeringsstandarder – de mest anvendte i Danmark og i andre lande samt firmaers egne standarder - benyttes. Platformen er blevet langt mere fleksibel med denne mulighed for ”multiklassifikation” og benyttes til at kode byggedata korrekt og dermed understøtte I’et i BIM (Building Information Management).

Det er nemmere at arbejde med projektdata

Projekterende og andre aktører i byggeriet, som arbejder med digitalisering og data, vil opleve, at det bliver meget nemmere at arbejde med projektdata som klassifikation, fordi de selv kan vælge struktur og standard. Hvis f.eks. arkitekten arbejder i BIM7AA, men projektet skal leveres med CCS koder, så betyder det ikke det store ekstraarbejde, da spine styrer alle typekoderne i projektet. Spine tilpasser klassifikationen til det enkelte projekt, og firmaer kan også implementere deres eget objektbibliotek, hvis de foretrækker at arbejde med det. Man vælger en grundstruktur i spine som ”den bærende klassifikation” – det kan være BIM7AA, der er et udbredt klassifikationssystem blandt de projekterende i byggeriet. Spine styrer automatisk alle typekoder så det er nemt at bruge og anvende forskellige i samme projekt. I udlandet bruger mange byggefirmaer Uniclass, og så vælger de den standard som grundstruktur i Spine.

Med Spine er det enkelt og effektivt at implementere en fælles standard. Du har faktisk 100% metodefrihed. Alle dine eksisterende biblioteker kan anvendes, præcis som de er. Dine medarbejdere arbejder som de altid har gjort, så klarer spine resten for dig, og du kan leve op til bygherres og drift herres krav til levering

Multiklassifikation giver langt mere frihed, samtidig med at det skaber sikkerhed i projektet og sikrer kontrol af data.

Nye funktioner med release 3.0 

BIM7AA Typekodning:
BIM7AA er nu en grundstandard i Spine. Dette gør det muligt at arbejde i projekter udelukkende med BIM7AA, men stadig udnytte fordelene ved mapping til andre standarder og bruge standardiserede egenskaber (ligesom i CCS projekter).

Benyt flere ID-koder i det samme projekt:
Mange projekter er ofte en blanding af forskellige standarder. Spine giver dig nu mulighed for at arbejde med både CCS og BIM7AA Type ID på samme tid, hvilket sikrer konsistens og automatisk nummerering.

Tilføj flere klassifikationer på én gang i Revit:
Ved overlevering til bygherre er den krævede klassificering til drift og vedligeholdelse ofte forskellig fra den klassificering, der bruges under projektering og udførsel. Med Spine til Revit er det muligt at tilføje flere klassifikationer på én gang, og du kan nemt navigere udfra dem, du allerede er bekendt med.

 Helt nyt Management interface:
At styre egenskaber og parametre i et projekt er ofte en stor opgave for en BIM Manager. Med det nye Management interface er det blevet endnu lettere at overkomme denne kritiske opgave.

Cloud platform til klassifikation og data management i byggeriet (CDE-platform)

Når firmaer, f.eks. arkitekt, entreprenør, ingeniør, bruger klassifikation som standard, så kan de nemt validere data og dermed sikre højeste datakvalitet. Det er derfor den mest anbefalede metode til effektiv BIM. Når der er skabt en tydelig datastruktur i 3D-modellerne og i projektfilerne, opnås der total kontrol af, og med data, samt et klart projektoverblik.
Ved at bruge et digitalt værktøj som Spine kan man stramme processerne op og effektivisere, man fjerner mange risici og tilsikre rette aflevering. Anvendes der digitale styringsværktøjer på projektet formindskes omkostningerne, og alle sparer tid, fordi rammerne er klart defineret.

 

 

Topics: BIMmodel, Digitalisering, software, bygherre, bygningsdata, fælles datastruktur, byggeindustrien, byggedata, klassifikation, IKT-krav, BIM7AA, arkitekt, en-iso-19650, standardisering, entreprenør