Bygherre

Posted by susanne lund on May 6, 2020 9:33:10 AM
susanne lund
Find me on:

På de fleste projekter mangler bygherrer typisk et samlet overblik over alle aktører i projektet. Derfor kommer de på kollisionskurs, bl.a. på grund af modelforskelle og forskellige måder at klassificere bygningsdele på. Også manglen på indfrielse af IKT-krav er et stort problem på projekterne.

Bedre digital integration og klassifikation har et kæmpe potentiale for at effektivisere og reducere omkostninger for bygherrer. Læs her hvordan Spine kan sikre og smidiggøre hele byggeprocessen og den efterfølgende drift.

 

”Spine-platformen har gjort det muligt at transformere gammel kode hos vores forskellige samarbejdspartnere til et fælles sprog under CCS-standarden. Alene det arbejde har skabt et uvurderligt overblik og gjort, at vi kan ensrette projektet, så vores driftsorganisation har én samlet struktur frem for flere små projekter.”

- Bjarke Korsgaard Kristensen, IKT ansvarlig på sygehusbyggeriet i Gødstrup

 

Overblik og gennemsigtighed sikrer den samlede projektøkonomi

Gennemsigtig og overblik er nøgleordene i ethvert byggeprojekt. Med Projectspine er du som bygherre sikret, at alle aktører kan koordinere og udveksle data i realtid og på tværs af produktionsplatforme.

Du er sikret en ensartet datastruktur, transparens og ét samlet overblik på tværs af alle aktører, modeller, dimensioner og faser i et byggeri. Med Spine som ryggrad undgår du som bygherre derfor de klassiske siloer, hvor hver aktør sidder og holder på vigtig information. Det koster typisk dyrt for den samlede økonomi.

Med Spine etableres én samlet, digital rygrad for alle informationer i et byggeprojekt.

Projectspine sikrer datakvalitet og indfrielse af IKT-krav

Effektive BIM-værktøjer som projectspine spiller en nøglerolle i at sikre datakvalitet og indfrielse af IKT-krav på byggeprojekter. På både store og mindre projekter, er der store gevinster at hente, hvis alle parter anvender samme datastruktur for bygningsdelskoder, -typer og -egenskaber.

Intelligente, digitale løsninger til klassificering og informationsstyring i hele byggeprocessen er vitale for bedre projektstyring og overblik, derved også større sikkerhed for præcis økonomisk styring. Derfor stiller såvel bygherrer som myndigheder i stigende grad krav om præcis levering af digitale bygningsinformationer.

 

Spine rydder automatisk op og sikrer typekoder

På mange projekter er de forskellige aktører ikke fra start låst til en bestemt klassifikation, derfor er det helt essentielt, at Projectspine kan kobles på og derved automatisk rydde op i datastrukturen og lægge typekoder på de uspecificerede modeller, der kommer fra arkitekter og rådgivere.

Ved at opkvalificere data på tværs af projektets parter, får entreprenørerne mulighed for løbende at give bygherre mere præcise kalkulationer. Uden Spine-platformen er det nødvendigt at lave alle typekodninger og kalkulationer manuelt i Excel. Det er tungt, kompliceret og behæftet med langt større fejlrisiko.

Spine sørger for at alle egenskabsdata kobles på byggemængderne, eksempelvis brandklasse, type, funktion m.fl.

 

Sikrer kontrol over leverancer og afleveringer

Med CCS har bygherre mere præcise data om mængderne og jo mere information og overblik i den helt tidlige fase af et byggeprojekt, jo bedre bliver beslutningsgrundlaget. Via Spine-platformen kan du som bygherre styre en fælles datastruktur. Og da tabellerne er kodet ind i systemerne, kobles der altid rigtige data på objekterne.

Klassificeringen og den høje kvalitet af data giver et langt bedre billede af om tidsplaner kan opretholdes. Samtidig sikres kontrol over leverancer og afleveringer. Er du interesseret i at høre mere?

Book møde med Susanne Lund

 

Topics: BIM, bygherre, bygningsdata, kvalitet, IKT-krav, overblik