Entreprenør

Posted by susanne lund on May 6, 2020 11:51:49 AM
susanne lund
Find me on:

Trods stadig større digitalisering af byggeriet slås entreprenører stadig med at få et reelt overblik over alle faser, modeller, aktører og byggedata i projekterne. Derfor er potentialet for at minimere risiko og automatisere styring af projekter, leverandører, indkøb og klassificering med effektiv, digital teknologi enormt.

Projectspines intelligente cloudplatform ensarter og kvalificerer byggedata med afsæt i klassifikation og sikrer et solidt grundlag for digital tid- og projektstyring, leverancer og realistisk projektkalkulation ud fra projektmodeller. Digital data management eliminerer manuelle processer og sikrer fuld kontrol, smidig overlevering samt værdifuld vidensdeling. Og så nedbryder det de klassiske siloer.

Effektiv klassifikation – overblik fra dag ét
Spine-platformens automatiserer arbejdet med at definere og klassificere bygningsdele. Det sikrer, at både entreprenør, bygherre, arkitekt og øvrige rådgivere opnår én ensartet datastruktur med fuld transparens på tværs af alle aktører, modeller, dimensioner og faser i et byggeri. Projectspine nedbryder dermed de klassiske siloer, der traditionelt belaster den samlede økonomi fordi, hver aktør sidder og holder på vigtig information.

Datakvalitet giver præcis økonomisk styring
På både store og mindre projekter kan der høstes store effektivitetsgevinster, når alle anvender samme datastruktur for bygningsdelskoder, -typer og -egenskaber. Spine opkvalificerer data på tværs af projektets parter og skaber en direkte kobling mellem projektmodeller og priskalkulation. Det gør det muligt at følge de prismæssige konsekvenser af løbende projektjusteringer og leverer mere præcise kalkulationer. I sidste ende reducerer det din risiko og giver mere præcis økonomisk styring.


”Det er essentielt, at vi kan opkvalificere data på tværs af projektets parter og derved løbende give bygherre mere præcise kalkulationer. Uden Spines teknologi skulle vi lave alle typekodninger og kalkulationer manuelt i Excel. Det ville være utrolig tungt, kompliceret og behæftet med betydelig fejlrisiko” - Nicolai Thomsen, VDC Project Manager, Aarsleff


Eliminerer manuelle processer
Projectspine rydder automatisk op i mere rå modeller og lægger en ensartet datastruktur og klassifikation ned over det samlede projektet – på tværs af alle projektets parter. På den måde gør Spine-platformen op med manuel typekodning og kalkulationer i Excel – et arbejde, der er tungt, kompliceret og ofte behæftet med stor fejlrisiko.

Fuld kontrol og smidig overlevering
Med Spine-platformen kobles der altid de rigtige data på byggeobjekter. Det skærper kontrollen med leverancer ligesom entreprenør og materialeproducent forbindes digitalt. Samtidig digitaliseres afleveringsforretningen, så driftsorganisationen overtager en let håndterbar dokumentation af alt i byggeriet. Det sikrer værdifuld vidensdeling ved både 1års og 5års gennemgang af byggeriet.

Book møde med Susanne Lund

Topics: software, cloud, contractor, bygningsdata, fælles datastruktur, byggeindustrien, byggedata, klassifikation, standardisering, entreprenør