Bygherre, er du klar til digitaliseringen af dine byggeprojekter?

Posted by susanne lund on Jul 27, 2020 10:31:52 AM
susanne lund
Find me on:

Der er heldigvis mange digitaliseringsinitiativer i gang i dag i byggebranchen – heriblandt forståelsen af hvorfor og hvordan, samt om hvilke krav en bygherre kan og må stille for optimering af data og digitale leverancer.

Vi har igennem det seneste år haft stor fokus på, hvordan vi kan hjælpe bygherren med netop de initiativer. Herunder har vi inviteret til forskellige seminar med målrettet fokus på digitalisering af byggeriet. Det har desværre ind imellem været meget udfordrende at fange opmærksomheden fra bygherre og få startet en dialog om ”best practice”. Det ser dog nu ud til at bygherreforeningen har igangsat et task force team, der de næste par år skal arbejde mere målrettet med netop digitaliseringen for bygherre, fremtidens byggeprojekter, digitale leverancer og ikke mindst datakvalitet.

Her kan du læse en artikel med Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, som opridser de udfordringer, som byggeriet står overfor og formålet med foreningens task force: https://byggeri-arkitektur.dk/Byggeriets-digitalisering-kraever-indsats-fra-topledelsen-i-byg-og-driftsherreorganisationerne.  Henrik skriver bl.a. at

"digitaliseringen spiller en nøglerolle i forhold til at kunne håndtere den omskiftelige fremtid, vi bevæger os ind i. Men, hvis digitaliseringen for alvor skal flytte noget i byggeriet og i bygningerne, skal man være meget bevidst om, hvordan man indsamler og måler på data.
Data får først værdi ved konkret anvendelse, så det kræver en kritisk stillingtagen til datadannelse hos alle involverede." 

Det er utrolig spændende rejse, som taskforcen skal ud på, og vi ser frem til at se nogle af de resultater, de kommer frem til. Hos Projectspine har vi idag flere projekter og bygherrer, som vi arbejder sammen med, om netop optimering af projektet, datakvaliteten og levering af data til FM. Vores erfaring er, at datastruktur er udfordringen, specielt når modellerne skal kvalitetssikres og overleveres til drift.

Besøg vores website og se invitationer til kommende digitaliseringsarrangementer: https://projectspine.dk/seminar/
Læs også https://blog.projectspine.com/blog/bygherre-er-du-klar-til-digitaliseringen-af-dine-byggeprojekter

Kontakt mig gerne for mere information eller sparing i forbindelse med netop dine udfordringer:
Susanne Lund, mobil +45 51780491, sl@projectspine.com 

Topics: data, BIM, Autodesk, BIM7AA, udfordringer, manager, Revit, Digital, Fink, digitaltvilling, buildingsmart