Klassifikation

Posted by susanne lund on May 5, 2020 4:07:43 PM
susanne lund
Find me on:

Klassifikation i byggeprojekter og hvorfor er det så vigtigt. 

Digitale bygningsmodeller er kommet for at blive

Vi har alle arbejdet - eller kommer til det - med digitale bygningsmodeller inden for byggeri Der er en del udfordringer i digitale modeller, såsom

  • manglende fælles forståelse
  • IKT-krav man skal forholde sig til
  • projekterne er forskellige
  • forskellige klassifikationer
  • Uens data eller ukorrekt data 

Se også Bygherreforeningens digitaliseringsguide

Der er dagligt udfordringer i projekter f.eks.

  • Vi har modtaget information, som vi ikke helt forstår (det kræver en forklaring), eller informationen helt basalt bare mangler.
  • Den ene model er data navngivet på en måde og i den anden model er der brugt en anden måde. Det kalder vi, at modellerne i samme projekt taler forskellige sprog.

Derfor er det vigtigt med fælles sprog i projekterne. Et sprog som klassificeringen (klassifikation) ensretter projekterne og sikrer forståelse. Og det er godt, når vi har brug for data til at udveksle og til at integrere med andre systemer. Det giver muligheden for at forstå hinanden bedre både i informationsudveksling og i samarbejdet.

Skab struktur og opnå fælles sprog

Klassifikation er et værktøj til at skabe struktur i informationerne om dit byggeri. En klassifikationstandard er et fælles sprog, der hænger sammen i et system. Og systemet bruges til at strukturere information.  

Formålet er at sikre, at digitale data kan udveksles entydigt mellem byggeriets værdikæder, faser og softwaresystemer og herved bidrage til at øge byggeriets produktivitet. 

Der er flere systemer, der er mere en mindre udbygget. I nogle faser i byggeriet giver en mere simple struktur god mening, men senere i projektet er der behov for mere data.   

CCS giver en entydig identitet for hver enkelt bygningsdel og kan anvendes på alle bygningsdelene i et byggeri hele vejen fra idé til drift, så alle parter bruger de samme begreber, kan bygge videre på hinandens information og kan sortere informationen efter formålet. 

Byg på god data

Hvis vi ønsker at informationen i vores digitale projekter skal kunne bruges til at bygge efter, har vi brug for en række data - altså detaljer og informationer der hjælper os med at forstå bedre. Struktureret data hjælper os med at sikre vores modeller og digitale data kan udveksles mellem parter, og at data kan bruges i hele projektetMed det samme (fælles) sprog hjælper vi til med at forstå hinanden og vi opnår mere præcis informationer om det aktuelle projekt.  

Hvis vi skal være ærlige 😊 kender vi det alle sammen, det der med vi lige gør som vi plejer. Og måske har vi lidt svært ved at se hele billedet af, hvorfor det er nødvendigt at strukturere dataen 

Det er hensigtsmæssigt at starte tidligt i projektet med at påbegynde at få styr på det fælles sprog, der skal arbejdes med. Venter du til sidste, ender det med en dårlig aflevering, der ovenikøbet kan betyde det materiel, der er afleveret, ikke efterlever kravet i projektet. Det kan have både økonomisk konsekvens og ressource omkostning.  

Læs også Bygningsstyrelsens "Godt Byggeri"

Bygningsstyrelsen anbefaler: "... klassifikation og identifikation bør påføres det øjeblik, en bygningsdel projekteres. Rådgiver og totalentreprenører kan have mange grunde til at udskyde ydelsen, men det ender sjældent godt, og håndteringen af klassifikation og identifikation bliver uoverskuelig, arbejdstung og en generator for unødvendige konflikter. Lidt naivt kan det sammenlignes med at skrive en rapport på 300 sider, hvor forfatteren venter med at sætte komma og punktum til sidst." 

 

 

Mapping med klassifikation – alle standarder – 100% metodefrihed

Du beriger dit byggeprojekt med kvalitetsdata ved at bruge byggebranchens mest anbefalede klassifikationsmotor. Spine understøtter de mest populære standarder - f.eks. CCS, CCI, BIM 7AA, Forvaltningsklassifikation – og dit firmas egne standarder. Spine mapper imellem alle standarder, som du tilvælger i dit projekt.

Læs om nogle af de forskellige klassifikationssystemer:

CCS & CCI

BIM7AA

Forvaltningsklassifikation SfB

 

 

 

Topics: ccs, BIM, bygherre, bygningsdata, fælles datastruktur, byggeindustrien, byggedata, klassifikation, BIM7AA, manager, arkitekt, ingeniør, en-iso-19650, standard, standardisering