Rådgivere

Posted by susanne lund on May 6, 2020 10:28:43 AM
susanne lund
Find me on:

Trods tiltagende digitalisering i byggeriet kniber det stadig med at skabe overblik over faser, modeller og byggedata på tværs af kompetencer, parter og projekter. Det gør det svært at kvalitetssikre information og udnytte de synergier, som digitale værktøjer åbner op for. Resultatet er unødigt stort tids- og ressourceforbrug.

I dag forventes det, at rådgiverne har styr på, hvem der har gjort hvad, og hvilke informationer den enkelte aktør har adgang til. Derfor er fuld kontrol med sporbarhed og informationssikkerhed afgørende for, at du som rådgiver kan træffe effektive og korrekte beslutninger.

Projectspine skaber fundamentet til at håndtere information, metode og roller i en enkel cloudløsning. Dermed hjælper vi ingeniører, arkitekter, entreprenører og bygherre med at løse en af tidens mest forretningskritiske udfordringer.

Overblik og gennemsigtighed sikrer den samlede projektøkonomi

Gennemsigtig og overblik er nøgleordene i ethvert byggeprojekt. Med Projectspine er du som rådgiver med til at sikre, at alle aktører kan koordinere og udveksle data i realtid og på tværs af produktionsplatforme.

Du kan sørge for en ensartet datastruktur, transparens og ét samlet overblik på tværs af alle aktører, modeller, dimensioner og faser i et byggeri. Med Spine som ryggrad undgår du som rådgiver derfor de klassiske siloer, hvor hver aktør sidder og holder på vigtig information. Det koster typisk dyrt for den samlede økonomi.

Med Spine etableres én samlet, digital rygrad for alle informationer i et byggeprojekt.

 

 

Projectspine sikrer datakvalitet og indfrielse af IKT-krav

Effektive BIM-værktøjer som projectspine spiller en nøglerolle i at sikre datakvalitet og indfrielse af IKT-krav på byggeprojekter. På både store og mindre projekter, er der store gevinster at hente, hvis alle parter anvender samme datastruktur for bygningsdelskoder, -typer og -egenskaber.

Intelligente, digitale løsninger til klassificering og informationsstyring i hele byggeprocessen er vitale for bedre projektstyring og overblik, derved også større sikkerhed for præcis økonomisk styring. Derfor stiller såvel bygherrer som myndigheder i stigende grad krav om præcis levering af digitale bygningsinformationer.

 

Spine rydder automatisk op og sikrer typekoder

På mange projekter er de forskellige aktører ikke fra start låst til en bestemt klassifikation, derfor er det helt essentielt, at Projectspine kan kobles på og derved automatisk rydde op i datastrukturen og lægge typekoder på de uspecificerede modeller, der kommer fra arkitekter og rådgivere.

Ved at opkvalificere data på tværs af projektets parter, får entreprenørerne mulighed for løbende at give mere præcise kalkulationer. Uden Spine-platformen er det nødvendigt at lave alle typekodninger og kalkulationer manuelt i Excel. Det er tungt, kompliceret og behæftet med langt større fejlrisiko.

Spine sørger for at alle egenskabsdata kobles på byggemængderne, eksempelvis brandklasse, type, funktion m.fl.

 

Sikrer kontrol over leverancer og afleveringer

Med klassifikation har du mere præcise data om mængderne og jo mere information og overblik i den helt tidlige fase af et byggeprojekt, jo bedre bliver beslutningsgrundlaget. Via Spine-platformen kan du styre en fælles datastruktur. Og da tabellerne er kodet ind i systemerne, kobles der altid rigtige data på objekterne.

Klassificeringen og den høje kvalitet af data giver et langt bedre billede af om tidsplaner kan opretholdes. Samtidig sikres kontrol over leverancer og afleveringer.

 

Topics: BIM, Digitalisering, process, implementering, cloud, fælles datastruktur, byggeindustrien, byggedata, forandringsledelse, klassifikation, rådgiver, kontrol, optimering