Bygherre, er du klar til digitaliseringen af dine byggeprojekter?

Posted by susanne lund on Jul 27, 2020 10:31:52 AM

Der er heldigvis mange digitaliseringsinitiativer i gang i dag i byggebranchen – heriblandt forståelsen af hvorfor og hvordan, samt om hvilke krav en bygherre kan og må stille for optimering af data og digitale leverancer.

Read More

Topics: data, BIM, Autodesk, BIM7AA, udfordringer, manager, Revit, Digital, Fink, digitaltvilling, buildingsmart

Contractor

Posted by susanne lund on May 6, 2020 3:01:00 PM

Contractor

Despite ever-increasing digitization of construction, contractors are still not getting a real overview of all phases, models, actors and building data in the projects. Therefore, the potential for minimizing risk and automating project, supplier, procurement and classification management with effective digital technology is enormous.

Our intelligent cloud platform Spine ensures and qualifies building data based on several classifications. Furthermore, it secures a solid foundation for digital time and project management, deliveries and realistic project calculation based on project models.

Useful classification – overview from day one

The Spine platform automates the work of defining and classifying building elements. Spine ensures that both the contractor achieve a uniform data structure with full transparency across all actors, models, dimensions, and phases in a building. Spine thus breaks down the traditional silos that traditionally burden the entire economy. Our solution can help the dilemma where each actor sits on important information without sharing it.

 

“It is essential that we can upgrade data across the project partners and thereby continuously give the client more accurate calculations. Without Spine’s technology, we had to make all type encodings and calculations manually in Excel. It would be incredibly heavy, complicated and subject to considerable error risk ”

 

- Nicolai Thomsen, VDC Project Manager, Aarsleff

 

Data quality provides precise economic control

On both large and small projects, massive efficiency gains can be harvested when everyone uses the same data structure for building subcodes, types, and properties. Spine upgrades data across project partners and creates a direct link between project models and price calculation. Spine makes it possible to follow the price consequences of ongoing project adjustments and provides more accurate estimates. In the end, it reduces your risk and provides more proper financial management.

 

Eliminates manual processes

 

Spine automatically cleans up raw models and puts a stable data structure and classification on the overall project – across all project actors. In this way, the spine platform breaks up with manual type coding and calculations in Excel. This task, which is heavy, complicated and often subject to high error risk, is better off avoided.

 

Full control with deliveries

Read More

Topics: BIM, software, cloud, contractor

Building owner

Posted by susanne lund on May 6, 2020 2:36:00 PM

Building owners

On most projects, it is easy to lose track of all actors in the project. The problem is often that results collide because of model differences and actors using different ways to classify building parts. The lack of fulfillment of ICT requirements is also often a significant problem in building projects.

With Spine better digital integration and classification streamlines and reduces costs for you. Using Spine secures the entire construction process and the subsequent operation.

Overview and transparency ensure the overall project economy

Transparent and summary are the keywords of any building project. With Projectspine®, you as a building owner are guaranteed that all players can coordinate and exchange data in real-time and across production platforms.

You are ensured a stable data structure, transparency, and one overall overview of all actors, models, dimensions, and phases in a building. With Spine, you avoid the traditional silos, where each actor sits on important information which is not shared.

 

Read More

Topics: BIM, buildingowner, common data structure, building owner, quality

Rådgivere

Posted by susanne lund on May 6, 2020 10:28:43 AM

Trods tiltagende digitalisering i byggeriet kniber det stadig med at skabe overblik over faser, modeller og byggedata på tværs af kompetencer, parter og projekter. Det gør det svært at kvalitetssikre information og udnytte de synergier, som digitale værktøjer åbner op for. Resultatet er unødigt stort tids- og ressourceforbrug.

I dag forventes det, at rådgiverne har styr på, hvem der har gjort hvad, og hvilke informationer den enkelte aktør har adgang til. Derfor er fuld kontrol med sporbarhed og informationssikkerhed afgørende for, at du som rådgiver kan træffe effektive og korrekte beslutninger.

Read More

Topics: BIM, Digitalisering, process, implementering, cloud, fælles datastruktur, byggeindustrien, byggedata, forandringsledelse, klassifikation, rådgiver, kontrol, optimering

Bygherre

Posted by susanne lund on May 6, 2020 9:33:10 AM

På de fleste projekter mangler bygherrer typisk et samlet overblik over alle aktører i projektet. Derfor kommer de på kollisionskurs, bl.a. på grund af modelforskelle og forskellige måder at klassificere bygningsdele på. Også manglen på indfrielse af IKT-krav er et stort problem på projekterne.

Read More

Topics: BIM, bygherre, bygningsdata, kvalitet, IKT-krav, overblik

Klassifikation

Posted by susanne lund on May 5, 2020 4:07:43 PM

Klassifikation i byggeprojekter og hvorfor er det så vigtigt. 

Read More

Topics: ccs, BIM, bygherre, bygningsdata, fælles datastruktur, byggeindustrien, byggedata, klassifikation, BIM7AA, manager, arkitekt, ingeniør, en-iso-19650, standard, standardisering

What is EN ISO 19650?

Posted by susanne lund on Apr 27, 2020 3:10:00 PM

Let us first distinguish between standardization which is a process and standards which are classification systems.

Read More

Topics: classification, BIM, buildingowner, cloud, engineer, implementation, en-iso-19650, standard, standardization, AEC, entrepreneur, CCI, Architect, Uniclass

Hvad er EN ISO 19650?

Posted by susanne lund on Apr 27, 2020 2:16:32 PM

Lad os først lige skelne mellem standardisering, som er en proces, og standarder, som er klassificeringssystemer.

Read More

Topics: BIM, implementering, cloud, byggedata, en-iso-19650, standard, standardisering

Interesserer du dig for datakvalitet?

Posted by susanne lund on Mar 10, 2020 2:48:41 PM

Med cloud-teknologier (som Autodesk Revit, Spine & Dynamo) kan bygningsmodeller bringes til live i digitale tvillinger. Digitale tvillinger er udfordret på proces og data, men er mulige og har et enormt potentiale for byggebranchen.

Read More

Topics: data, BIM, Autodesk, BIM7AA, udfordringer, manager, Revit, David, Digital, twin, Fink, digitaltvilling

Do you care about data quality?

Posted by susanne lund on Mar 10, 2020 2:20:53 PM

With Cloud-technology like Autodesk, Revit, Spine & Dynamo, building models can be copied and made into a digital twins. Digital twins are challenged on process and data, but are possible and have enormous potential for the building industry.

Read More

Topics: data, BIM, Autodesk, digitaltwin, BIM7AA, Revit, management, Challenges, David, Digital, twin, Fink