Contractor

Posted by susanne lund on May 6, 2020 3:01:00 PM

Contractor

Despite ever-increasing digitization of construction, contractors are still not getting a real overview of all phases, models, actors and building data in the projects. Therefore, the potential for minimizing risk and automating project, supplier, procurement and classification management with effective digital technology is enormous.

Our intelligent cloud platform Spine ensures and qualifies building data based on several classifications. Furthermore, it secures a solid foundation for digital time and project management, deliveries and realistic project calculation based on project models.

Useful classification – overview from day one

The Spine platform automates the work of defining and classifying building elements. Spine ensures that both the contractor achieve a uniform data structure with full transparency across all actors, models, dimensions, and phases in a building. Spine thus breaks down the traditional silos that traditionally burden the entire economy. Our solution can help the dilemma where each actor sits on important information without sharing it.

 

“It is essential that we can upgrade data across the project partners and thereby continuously give the client more accurate calculations. Without Spine’s technology, we had to make all type encodings and calculations manually in Excel. It would be incredibly heavy, complicated and subject to considerable error risk ”

 

- Nicolai Thomsen, VDC Project Manager, Aarsleff

 

Data quality provides precise economic control

On both large and small projects, massive efficiency gains can be harvested when everyone uses the same data structure for building subcodes, types, and properties. Spine upgrades data across project partners and creates a direct link between project models and price calculation. Spine makes it possible to follow the price consequences of ongoing project adjustments and provides more accurate estimates. In the end, it reduces your risk and provides more proper financial management.

 

Eliminates manual processes

 

Spine automatically cleans up raw models and puts a stable data structure and classification on the overall project – across all project actors. In this way, the spine platform breaks up with manual type coding and calculations in Excel. This task, which is heavy, complicated and often subject to high error risk, is better off avoided.

 

Full control with deliveries

Read More

Topics: BIM, software, cloud, contractor

Entreprenør

Posted by susanne lund on May 6, 2020 11:51:49 AM

Trods stadig større digitalisering af byggeriet slås entreprenører stadig med at få et reelt overblik over alle faser, modeller, aktører og byggedata i projekterne. Derfor er potentialet for at minimere risiko og automatisere styring af projekter, leverandører, indkøb og klassificering med effektiv, digital teknologi enormt.

Projectspines intelligente cloudplatform ensarter og kvalificerer byggedata med afsæt i klassifikation og sikrer et solidt grundlag for digital tid- og projektstyring, leverancer og realistisk projektkalkulation ud fra projektmodeller. Digital data management eliminerer manuelle processer og sikrer fuld kontrol, smidig overlevering samt værdifuld vidensdeling. Og så nedbryder det de klassiske siloer.

Effektiv klassifikation – overblik fra dag ét
Spine-platformens automatiserer arbejdet med at definere og klassificere bygningsdele. Det sikrer, at både entreprenør, bygherre, arkitekt og øvrige rådgivere opnår én ensartet datastruktur med fuld transparens på tværs af alle aktører, modeller, dimensioner og faser i et byggeri. Projectspine nedbryder dermed de klassiske siloer, der traditionelt belaster den samlede økonomi fordi, hver aktør sidder og holder på vigtig information.

Datakvalitet giver præcis økonomisk styring
På både store og mindre projekter kan der høstes store effektivitetsgevinster, når alle anvender samme datastruktur for bygningsdelskoder, -typer og -egenskaber. Spine opkvalificerer data på tværs af projektets parter og skaber en direkte kobling mellem projektmodeller og priskalkulation. Det gør det muligt at følge de prismæssige konsekvenser af løbende projektjusteringer og leverer mere præcise kalkulationer. I sidste ende reducerer det din risiko og giver mere præcis økonomisk styring.

Read More

Topics: software, cloud, contractor, bygningsdata, fælles datastruktur, byggeindustrien, byggedata, klassifikation, standardisering, entreprenør

Rådgivere

Posted by susanne lund on May 6, 2020 10:28:43 AM

Trods tiltagende digitalisering i byggeriet kniber det stadig med at skabe overblik over faser, modeller og byggedata på tværs af kompetencer, parter og projekter. Det gør det svært at kvalitetssikre information og udnytte de synergier, som digitale værktøjer åbner op for. Resultatet er unødigt stort tids- og ressourceforbrug.

I dag forventes det, at rådgiverne har styr på, hvem der har gjort hvad, og hvilke informationer den enkelte aktør har adgang til. Derfor er fuld kontrol med sporbarhed og informationssikkerhed afgørende for, at du som rådgiver kan træffe effektive og korrekte beslutninger.

Read More

Topics: BIM, Digitalisering, process, implementering, cloud, fælles datastruktur, byggeindustrien, byggedata, forandringsledelse, klassifikation, rådgiver, kontrol, optimering

What is EN ISO 19650?

Posted by susanne lund on Apr 27, 2020 3:10:00 PM

Let us first distinguish between standardization which is a process and standards which are classification systems.

Read More

Topics: classification, BIM, buildingowner, cloud, engineer, implementation, en-iso-19650, standard, standardization, AEC, entrepreneur, CCI, Architect, Uniclass

Hvad er EN ISO 19650?

Posted by susanne lund on Apr 27, 2020 2:16:32 PM

Lad os først lige skelne mellem standardisering, som er en proces, og standarder, som er klassificeringssystemer.

Read More

Topics: BIM, implementering, cloud, byggedata, en-iso-19650, standard, standardisering

Digitale udfordringer og fordele for entreprenør

Posted by susanne lund on Mar 24, 2020 12:09:45 PM

Trods stadig større digitalisering af byggeriet slås entreprenører stadig med at få et reelt overblik over alle faser, modeller, aktører og byggedata i projekterne. Derfor er potentialet for at minimere risiko og automatisere styring af projekter, leverandører, indkøb og klassificering med effektiv, digital teknologi enormt.

Projectspines intelligente cloudplatform ensarter og kvalificerer byggedata med afsæt i klassifikation og sikrer et solidt grundlag for digital tid- og projektstyring, leverancer og realistisk projektkalkulation ud fra projektmodeller.

Effektiv klassifikation – overblik fra dag ét

Spine-platformens automatiserer arbejdet med at definere og klassificere bygningsdele. Det sikrer, at både entreprenør, bygherre, arkitekt og øvrige rådgivere opnår én ensartet datastruktur med fuld transparens på tværs af alle aktører, modeller, dimensioner og faser i et byggeri. Projectspine nedbryder dermed de klassiske siloer, der traditionelt belaster den samlede økonomi, fordi hver aktør sidder og holder på vigtig information.

Read More

Topics: cloud, byggedata, klassifikation, automation, IKT-krav, udfordringer, Digital

Don't turn the blind eye

Posted by susanne lund on Sep 13, 2019 10:07:00 AM

The "I" in BIM is a primary business asset for anyone working in the construction industry. Building Information Management (BIM) is a process. At the heart of this process is information. But it is also essential how we handle this information. First of all, it must be digital.

Read More

Topics: building, data, classification, BIM, Digitalisering, klassification, software, solution, cloud, contractor

Digitize or Die

Posted by susanne lund on Sep 6, 2019 10:33:00 AM

Companies are dying like flies. While agile companies like Airbnb, Uber, VOI are flying higher in their data-driven solutions, mobile, and cloud technologies. In fact, they have managed to challenge multiple industries - and grow exponentially across borders.

Read More

Topics: building, data, classification, BIM, process, software, solution, cloud, digitisation, change management, digitalization

tid til forandring

Posted by susanne lund on Aug 21, 2019 9:44:00 AM

Mit navn er Susanne, og jeg er i gang med at ændre byggeindustrien. Ikke kun fordi jeg har lyst til at se forandring, men fordi forandring allerede banker på og simpelthen ikke vil forsvinde. 

Read More

Topics: data, BIM, Digitalisering, common data structure, software, bygherre, solution, cloud, contractor, bygningsdata, kvalitet, fælles datastruktur, byggeindustrien, byggedata, forandringsledelse