Bygherre, er du klar til digitaliseringen af dine byggeprojekter?

Posted by susanne lund on Jul 27, 2020 10:31:52 AM

Der er heldigvis mange digitaliseringsinitiativer i gang i dag i byggebranchen – heriblandt forståelsen af hvorfor og hvordan, samt om hvilke krav en bygherre kan og må stille for optimering af data og digitale leverancer.

Read More

Topics: data, BIM, Autodesk, BIM7AA, udfordringer, manager, Revit, Digital, Fink, digitaltvilling, buildingsmart

Interesserer du dig for datakvalitet?

Posted by susanne lund on Mar 10, 2020 2:48:41 PM

Med cloud-teknologier (som Autodesk Revit, Spine & Dynamo) kan bygningsmodeller bringes til live i digitale tvillinger. Digitale tvillinger er udfordret på proces og data, men er mulige og har et enormt potentiale for byggebranchen.

Read More

Topics: data, BIM, Autodesk, BIM7AA, udfordringer, manager, Revit, David, Digital, twin, Fink, digitaltvilling

Do you care about data quality?

Posted by susanne lund on Mar 10, 2020 2:20:53 PM

With Cloud-technology like Autodesk, Revit, Spine & Dynamo, building models can be copied and made into a digital twins. Digital twins are challenged on process and data, but are possible and have enormous potential for the building industry.

Read More

Topics: data, BIM, Autodesk, digitaltwin, BIM7AA, Revit, management, Challenges, David, Digital, twin, Fink

A New Decade In The Construction Industry

Posted by susanne lund on Dec 20, 2019 11:53:00 AM

Countdown on the trends and highlights of the construction and technology industry for the past decade.

Read More

Topics: data, classification, BIM, Digitalisering, software, klassifikation, automation, smart cities, trends, building industry, construction

Hvordan du lykkes med at levere kvalitetsbyggedata

Posted by susanne lund on Dec 18, 2019 11:01:00 AM

 

 

Der er en enorm kløft mellem data som design (as-design) og data som leveret (as-built). Dette hul er en stor udfordring for bygherre, drift og FM. Mange virksomheder outsourcer for at genoptegne data, men her skal der også udvises omhu. Fordi du kan ende med en masse data af dårlig kvalitet. Forkerte data er langt værre end kaotiske data eller døde data. Der er meget snak om at lade maskiner og algoritmer skabe mening med massive de datapools eller datalakes, som byggebranchen producerer. Men hvis data ikke er maskinlæseligt og ustruktureret, hvordan skal AI og automatisering så fungerer?

Read More

Topics: building, data, BIM, Digitalisering, software, bygningsdata, kvalitet, klassifikation

Bygherre, er du klar til digitaliseringen af dine byggeprojekter?

Posted by mette bach mosebo on Nov 21, 2019 2:37:18 PM

Data er guld – struktureret data er det nye guld – valideret struktureret data er BIM

Read More

Topics: data, BIM, Digitalisering, implementering, buildingowner

Datahåndtering får byggebranchen til at rykke

Posted by susanne lund on Oct 11, 2019 12:42:00 PM

Indførelsen af ​​byggedata modellering har betydet store ændringer i måden hvorpå byggebranchen projekterer og samarbejder. Nye metoder til og former for samarbejde har vundet indpas, og deling af data på tværs af aktører er blevet hverdag.

Read More

Topics: building, data, classification, BIM, Digitalisering, bygherre, klassifikation, IKT-krav

Kender du din ROI?

Posted by susanne lund on Oct 6, 2019 6:10:55 PM

Har du beregnet din ROI? Hvor meget tid bruger I på digitalisering af jeres byggeprojekter - herunder datahåndtering, klassificering af modellerne og projektsamarbejde? Hvordan tilsikrer I, at jeres digitale leverance efterlever IKT kravet?

Hvis du er blandt de mange, som har fået øjnene op for, at en digitalisering af byggeprojekter kan betale sig og er nødvendigt, så kan du her ganske nemt få hjælp til at beregne ROI på den tid I bruger på data håndteringen. 

“De største entreprenører øger omsætningen med 6 pct. men driftsresultaterne falder i snit med 50 pct”

Read More

Topics: data, BIM, Digitalisering, klassification

Calculate Your ROI?

Posted by susanne lund on Oct 6, 2019 11:27:00 AM

How much time do you spend on digitizing your construction projects - including data management, model classification, and project collaboration? How do you ensure that your digital delivery meets the ICT requirement?

Read More

Topics: data, classification, BIM, klassification, software, bygherre, ROI, return on investment, contractor

Don't turn the blind eye

Posted by susanne lund on Sep 13, 2019 10:07:00 AM

The "I" in BIM is a primary business asset for anyone working in the construction industry. Building Information Management (BIM) is a process. At the heart of this process is information. But it is also essential how we handle this information. First of all, it must be digital.

Read More

Topics: building, data, classification, BIM, Digitalisering, klassification, software, solution, cloud, contractor