Bygherre, er du klar til digitaliseringen af dine byggeprojekter?

Posted by susanne lund on Jul 27, 2020 10:31:52 AM

Der er heldigvis mange digitaliseringsinitiativer i gang i dag i byggebranchen – heriblandt forståelsen af hvorfor og hvordan, samt om hvilke krav en bygherre kan og må stille for optimering af data og digitale leverancer.

Read More

Topics: data, BIM, Autodesk, BIM7AA, udfordringer, manager, Revit, Digital, Fink, digitaltvilling, buildingsmart

BIM og data for architect and engineer

Posted by susanne lund on May 6, 2020 2:43:00 PM

Standardization of data and models

Standardization of data, models, and information is one of the significant challenges for construction consultants. At design studios and engineering offices, many projects are handled with an unstructured approach to defining and managing building data – and properties in the plans.

In spite of increasing digitization in the construction industry, it is still challenging to create an overview of phase, models and building data across competencies, parties, and projects. It difficult to quality assure information from the project to project and utilize the synergies that digital tools open up. The result is unnecessarily large time and resource consumption on the consultant side.

Projectspine® makes it possible to upgrade all building data quickly and efficiently. Based on a given classification the spine platform automatically enriches data and models with correct information, properties, and ID coding. It creates a solid foundation for knowledge sharing, communication and the exchange of accurate information. Furthermore minimizing data conflicts and heavy manual work in Excel.

Safe knowledge sharing and increased buildability

Spine builds an efficient digital cloud on top of the company’s project libraries and standards. Everything packed into a common standard item such as the CCS classification or an Iso standard. It gives full clarity of building data and a uniform classification from day one, thereby creating an effective platform for knowledge sharing with a complete overview for all employees. It makes it easier to make the right decisions early in the process, and increases the buildability of the individual project and promotes efficient construction.

Efficiency gains and easy compliance

The spine platform delivers efficiency gains by digitizing and aligning data. This ensures easy handover between the building parties – across all BIM models, proprietary standards and tools. When all parties in the project automatically use the same data structure for sub-codes, types, and properties, it is easy to control users, information and processes at all stages and in accordance with everything from delivery requirements and sustainability to efficient operation and maintenance.

 

“The development around BIM we have seen in the last 10-12 years has not yet given the expected gains. So far, the building actors have focused on their processes and seen for isolation on function instead of integration. It means that much of the data that crosses the construction process lags behind the practical use of BIM. However, there is an increasing recognition that data integration must flow better”.

- Christian Koch, Professor Chalmers University of Technology

Read More

Topics: managedata, architech, datalake, BIM7AA, Digital, engineer

tech_myths

Posted by susanne lund on Apr 1, 2020 11:26:18 AM

Myth # 1: It’s far too challenging to learn and understand classification  

Read More

Topics: buildingowner, architech, software, ROI, solution, contractor, change management, building industry, construction, manager, Digital, engineer, implementation

teknologimyter

Posted by susanne lund on Apr 1, 2020 10:20:39 AM

Myte #1: Det er alt for svært at lære og forstå klassifikation 

Read More

Topics: Digitalisering, ROI, fælles datastruktur, byggedata, forandringsledelse, klassifikation, building industry, IKT-krav, udfordringer, manager, Digital, arkitekt, ingeniør

BIM og datakvalitet for ingeniør og arkitekt

Posted by susanne lund on Mar 24, 2020 12:58:12 PM

Standardisering af data, modeller og information er en af de store udfordringer for byggeriets rådgivere. På tegnestuer og ingeniørkontorerne slås mange med en ustruktureret tilgang til at definere og styre bygningsdata – og egenskaber i projekterne.

Read More

Topics: bygningsdata, forandringsledelse, klassifikation, BIM7AA, udfordringer, Digital, arkitekt, ingeniør

Digitale udfordringer og fordele for entreprenør

Posted by susanne lund on Mar 24, 2020 12:09:45 PM

Trods stadig større digitalisering af byggeriet slås entreprenører stadig med at få et reelt overblik over alle faser, modeller, aktører og byggedata i projekterne. Derfor er potentialet for at minimere risiko og automatisere styring af projekter, leverandører, indkøb og klassificering med effektiv, digital teknologi enormt.

Projectspines intelligente cloudplatform ensarter og kvalificerer byggedata med afsæt i klassifikation og sikrer et solidt grundlag for digital tid- og projektstyring, leverancer og realistisk projektkalkulation ud fra projektmodeller.

Effektiv klassifikation – overblik fra dag ét

Spine-platformens automatiserer arbejdet med at definere og klassificere bygningsdele. Det sikrer, at både entreprenør, bygherre, arkitekt og øvrige rådgivere opnår én ensartet datastruktur med fuld transparens på tværs af alle aktører, modeller, dimensioner og faser i et byggeri. Projectspine nedbryder dermed de klassiske siloer, der traditionelt belaster den samlede økonomi, fordi hver aktør sidder og holder på vigtig information.

Read More

Topics: cloud, byggedata, klassifikation, automation, IKT-krav, udfordringer, Digital

Interesserer du dig for datakvalitet?

Posted by susanne lund on Mar 10, 2020 2:48:41 PM

Med cloud-teknologier (som Autodesk Revit, Spine & Dynamo) kan bygningsmodeller bringes til live i digitale tvillinger. Digitale tvillinger er udfordret på proces og data, men er mulige og har et enormt potentiale for byggebranchen.

Read More

Topics: data, BIM, Autodesk, BIM7AA, udfordringer, manager, Revit, David, Digital, twin, Fink, digitaltvilling

Do you care about data quality?

Posted by susanne lund on Mar 10, 2020 2:20:53 PM

With Cloud-technology like Autodesk, Revit, Spine & Dynamo, building models can be copied and made into a digital twins. Digital twins are challenged on process and data, but are possible and have enormous potential for the building industry.

Read More

Topics: data, BIM, Autodesk, digitaltwin, BIM7AA, Revit, management, Challenges, David, Digital, twin, Fink